Pleroma og Pixelfed

I går satt jeg opp Pleroma og Pixelfed instanser på tjeneren.

Pleroma er et alternativ til Twitter, og kjører på ActivityPub-protokollen. Pleroma virker sammen med Mastodon instanser slik som snabelen.no og Pixelfed instanser.
Pleroma virker til og med Mobilizon-grupper.
Pleroma på AgderSam bruker også Soapbox som grafisk brukergrensesnitt.

Pixelfed er et alternativ til Instagram, som også bruker ActivityPub-protokollen

Det vil ta litt tid før begge blir forent med resten av Allheimen.

-Kim André