Mobilizon

En Mobilizon instans har blitt startet på https://mobilizon.agdersam.no
Mobilzion er en platform for å organisere møter og klubber.
Les mere på deres nettside.

-Kim André